Galeria

 (kliknij aby powiększyć)
 
  
O pracy
Tytuł pracy:Identyfikacja wizualna dorocznej wystawy Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Kategoria:grafika
Opis:Projekt identyfikacji wizualnej wystawy końcoworocznej wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jego specyfiką jest różnorodność, na którą składa się z wiele katedr, pracowni i wiele pojęć na temat sztuki. Każda oferuje szerokie spectrum środków wyrazu – poprzez tradycyjne techniki graficzne, rysunkowe i malarskie, po pracownie intermedialne oraz projektowe.

Chcąc oddać charakter każdej z nich, praca została podzielona na dwa etapy – projektowy i warsztatowy. Pierwszą częścią było stworzenie warstwy typograficznej niosącej jasny komunikat, mającej jednocześnie skłaniać do ingerencji – przy pomocy medium charakterystycznego dla każdej pracowni. Plakaty zostały rozdane studentom, którzy zawłaszczyli je swoją twórczością.
W ten sposób powstało 80 plakatów – w technice rysunkowej, malarskiej, ale także miedziorytu, litografii, drzeworytu, serigrafii czy animacji – które trafiły potem w miejską przestrzeń.

O autorze
Imię i nazwisko:Gabriela Basta
Status:Student
Wydział:Grafiki
Kierunek:Grafika
Rok studiów / rok ukończenia:V
Umiejętności:-umiejętność obsługi pakietu Adobe (Ilustrator, InDesign, Photoshop) oraz programu FontLab Studio
-podstawy kaligrafii oraz introligatorstwa
Znajomość języków:angielski, francuski
Obszar zainteresowań zawodowych:sztuki wizualne, projektowanie graficzne, typografia, fotografia, film, literatura
Adres strony WWW:http://gabrielabasta.eu/
Więcej prac tego autora:szukaj

wstecz