Galeria

 (kliknij aby powiększyć)
 
  
O pracy
Tytuł pracy:DEMOCRACY
Kategoria:grafika
Opis:2018
Zakwalifikowanie projektu do kampanii plakatowej: Shut up! Voice
of democracy in danger (Słowacja). Wystawy: Iwano-Frankiwsk
i Charków (Ukraina).

O autorze
Imię i nazwisko:Jakub Łodej
Status:Student
Wydział:Form Przemysłowych
Kierunek:Komunikacja wizualna
Rok studiów / rok ukończenia:II/2018
Doświadczenie:2017 Projekt identyfikacji wizualnej Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2017 Projekt zestawu grafik promujących w internecie działalność Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

2016 Projekt stopni strzeleckich dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” zgodnych z wytycznymi MON.

2016 Opracowanie projektu okładki publikacji książkowej (angielskie wydawnictwo Cambridge Scholars Publishing).

2014 Projekt naszywki rozpoznawczej Strzeleckiej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

2012 Opracowanie projektu okładki czasopisma językoznawczego Token:
A Journal of English Linguistics.

Kursy:

2013 Statement of Acomplishment with Distinction on Completion of the MOOC Course: Introduction to Art: Concepts and Techniques offered by the Pensylvania State University, USA.

2013 Certificate of Participation in 2013 Multicultural Arts Program, Farmington High School, Farmington, Connecticut, USA.
Umiejętności:Dobra znajomość Adobe Ilustrator, InDesign, Photoshop.

Podstawowa znajomość Rhinoceros 3D
i Fusion360.

Umiejętności komunikacyjne (praca w grupach 2-5 osobowych w trakcie realizacji zadań projektowych na Wydziale Wzornictwa Form Przemysłowych ASP w Krakowie).

Umiejętności organizacyjne i kierownicze (funkcja starosty roku).
Znajomość języków:Biegła znajomość języka angielskiego, poziom C2.
Obszar zainteresowań zawodowych:Identyfikacja wizualna, branding.
Więcej prac tego autora:szukaj

wstecz