Galeria

Unknown error: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Not a JPEG file: starts with 0x89 0x50 in Unknown on line 0

 (kliknij aby powiększyć)
 
  
O pracy
Tytuł pracy:Demitologizacja końcówek banana.
Kategoria:fotografia
Opis:Przeciętny Polak przyznaje się do odcinania końcówek banana przed spożyciem owocu. Tego typu zachowanie przyjęte jest jako nawyk, który nie znajduje wyjaśnienia pośród osób go praktykujących. Przeprowadzony eksperyment ma na celu podjęcie dyskusji dotyczącej sposobu spożywania banana. Założeniem, na którym opiera się moje działanie badawcze jest nieistotna różnica pomiędzy jedzeniem banana z końcówkami lub bez. Przeprowadzone działanie jest próbą przełamania zarówno własnego przyzwyczajenia jak i nawyku panującego w Polsce. Ponadto odcinanie końcówek banana prowadzi do niepotrzebnego marnowana się produktu, co generuje zwiększoną ilość odpadów. Fotografia reprezentuje pracę wykonaną w formie video.

O autorze
Status:Student
Wydział:Grafiki
Kierunek:Grafika
Rok studiów / rok ukończenia:5
Umiejętności:rysowanie, malowanie, projektowanie
Więcej prac tego autora:szukaj

wstecz