Galeria

Unknown error: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Not a JPEG file: starts with 0x89 0x50 in Unknown on line 0


Zapraszamy studentów, absolwentów i pracowników krakowskiej ASP do prezentowania swoich prac w galerii Biura Karier ASP.

Jeśli chcą Państwo zaprezentować swoje prace w naszej galerii prosimy o wypełnienie formularza.
Szczegółowe zasady zgłaszania i prezentacji prac oraz wymogi formalne zawarte są w regulaminie strony.

Zapraszamy!