Odkryj swój potencjał zawodowy dzięki badaniu online testem Insightful Profiler™ (iP121). Bezpłatnie!
Data publikacji: 28.03.2019 , Data ważności: 31.12.2021

Zapraszamy studentki/studentów i absolwentki/absolwentów ASP w Krakowie do odkrycia swojego potencjału zawodowego!

W naszym biurze możecie wziąć udział w badaniu testem Insightful Profiler™ (iP121), dzięki któremu otrzymacie informacje o swoich mocnych stronach, predyspozycjach, preferencjach zawodowych, czynnikach motywujących, rolach w zespole i obszarach do rozwoju.

Badanie daje informacje na temat:

  • czynników motywujących i demotywujących daną osobę do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy,
  • predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, w tym w obszarach przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności i innych,
  • wewnętrznych ograniczeń, czyli ryzyk związanych z zatrudnieniem danej osoby, które mogą jej utrudniać efektywne funkcjonowanie w pracy (np. słomiany zapał, schematyczne postępowanie, sceptyczne wyrachowanie i inne),
  • cech wyróżniających in plus lub in minus daną osobę spośród innych osób w takich obszarach jak konfliktowość, motywacja zadaniowa, styl działania i inne
  • ról zespołowych, do pełnienia których dana osoba ma predyspozycje, czyli określenie, w jaki sposób osoba wnosi wartość do pracy zespołowej, czy jako strateg, taktyk, realizator, a może strażnik lub opiekun.

Jak wziąć udział w badaniu?

1. Założyć konto na naszej stronie, dodać zdjęcia 2 prac i zgłosić się do udziału w teście pod adresem: jgroszek@asp.krakow.pl

2. Wypełnić test i umówić sie na spotkanie, na którym omówione zostaną wyniki raportu.
Spotkania możliwe są w godzinach otwarcia biura - od poniedziałku do czwartku w godz. 9:30-15:00.

 

Działania odbywają się w ramach projektu 
„Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego
Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie” 
Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17