Edyta Bernady i Zbigniew Strzelczyk nagrodzeni w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Data publikacji: 20.02.2017 , Data ważności: 31.12.2030

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Edyta Bernady otrzymała nagrodę za pracę magisterską w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na Najlepsze Prace Studialne, Naukowe oraz Popularyzatorskie, Dotyczące Ochrony Zabytków i Muzealnictwa, Edycja 2016.

Praca nosiła tytuł "Badania z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych oraz konserwacja XV-wiecznego witrażu Tron Łaski z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie. Promotorem pracy była dr hab. Zofia Kaszowska. Przedmiotem pracy dyplomowej był średniowieczny witraż, przedstawiający Trójcę Świętą w typie Tronu Łaski, wraz z uzupełnieniami i ornamentalną bordiurą projektu Stanisława Wyspiańskiego.

EdytaBernadyASPwKrakowie01EdytaBernadyASPwKrakowie02EdytaBernadyASPwKrakowie03EdytaBernadyASPwKrakowie04EdytaBernadyASPwKrakowie05  

Foto Paweł Gąsior i Edyta Bernady.

W tym samym konkursie wyróżnienie zdobył Zbigniew Strzelczyk za swą pracę dyplomową pt. "Problematyka konserwacji bursztynu na przykładzie szkatuły na biżuterię z końca XVII w., Gdańsk, ze zbiorów Muzeum Collegium Maius U.J. w Krakowie". Promotorem był prof. dr hab. Ireneusz Płuska. Przedmiotem pracy dyplomowej była siedemnastowieczna szkatuła, pochodząca ze zbiorów Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obiekt ten datowany jest na 2. poł. XVII wieku i przypuszczalnie pochodzi z warsztatów gdańskich bursztynników lub jednego z miast linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

StrzelczykASPwKrakowie01StrzelczykASPwKrakowie02StrzelczykASPwKrakowie03StrzelczykASPwKrakowie04StrzelczykASPwKrakowie05StrzelczykASPwKrakowie06StrzelczykASPwKrakowie07StrzelczykASPwKrakowie08  

Foto Grzegorz Zygiert.

 

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom odbyła się w Pałacu na Wyspie, Łazienki Królewskie w Warszawie 15 lutego 2017 r.

BernadyASPwKrakowie01BernadyASPwKrakowie02StrzelczykASPwKrakowie03StrzelczykASPwKrakowie04

Źródło